•  Part # 11014
 •  Model : TEKTRO Lyra
 •  Supplier Part # L10.11
 •  BRAKE SHOES TEKTRO DISC LYRA
 • Price: $12.25

   Quantity:
  •  High performance metal compound
  •  23
  •  Tektro Lyra
  •  Metallic
  •  Tektro
  •  Steel